Przygotowanie prawidłowego pliku

Zasady przygotowania prawidłowego pliku

 • prace powinny być przygotowywane w kolorystyce CMYK. W przypadku czarnego tła, w celu uzyskania najwyższej jakości druku, zalecane jest zastosowanie nafarbienie  30% C, 30% M, 30% Y, 100% K. Błędem jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (częsty błąd: czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów, a nie tylko z czarnego).Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi 10 pkt.
   
 • każdy projekt graficzny powinien być przygotowany w rozmiarach netto. Oznacza to, że projekt musi zawierać spady/nadlewki - z reguły ich wymiar to 2 mm z każdej strony.  Natomiast w niektórych produktach wymagane są większe spady, informacje na ten temat można odnaleźć w makiecie produktu.
   
 • w projekcie nie powinny być umieszczone zbyt blisko linie cięcia istotnych elementów projektu (tekstów, logo itp.) - zalecana bezpieczna odległość to 3 mm. Wykonanie projektu ułatwia makieta danego produktu.
   
 • wszystkie teksty w projekcie muszą być zamienione na krzywe. Pliki z tekstami zapisanymi w czcionkach (bez względu czy czcionki są osadzone w pliku) zostaną odrzucane jako niepoprawne.
   
 • zamówienie opcji uszlachetniania jednostronnego, sprawia, że domyślną stroną do uszlachetnienia / foliowania jest pierwsza strona projektu.
   
 • w pracach dwustronnych należy określić orientację względem siebie awersu i rewersu pracy. Jest to istotne szczególnie, gdy np. awers ma orientację poziomą, a rewers pionową. Projekt zawierający strony w różnych orientacjach (np. awers ma orientację poziomą, a rewers pionową) powinien ostatecznie zawierać strony w jednej orientacji (najlepiej awersu).
   
 • ten sam obraz na każdym monitorze będzie wyświetlony w innej kolorystyce, należy więc zadbać o prawidłowe skalibrowanie monitora. Niewłaściwe ustawienia parametrów pracy może uniemożliwić jej poprawne wydrukowanie. Jedyną opcją reklamacji niezgodności kolorystycznej z projektem jest wykonanie wcześniej wydruku próbnego, tzw. Proofa cyfrowego.