Plik PDF z Corel'a X4

Jak eksportować plik do PDF ?

Export do pliku PDF oferuje praktycznie każdy nowoczesny program do obróbki graficznej i składu. Poniżej przykład jak wygenerować plik PDF z programu CorelDRAW X4.

 

 


W zakładce obiekty wybieramy: Typ kompresji ZIP, Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe, Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych na: 600,600, 1200


W zakładce Zaawansowane zmieniamy docelową reprezentacje kolorów na CMYK

Po wygenerowaniu PDF-a warto sprawdzić jego poprawność otwierając go w Adobe Reader.