Plik PDF z Corel'a X3

Jak eksportować plik do PDF ?

Export do pliku PDF oferuje praktycznie każdy nowoczesny program do obróbki graficznej i składu. Poniżej przykład jak wygenerować plik PDF z programu CorelDRAW X3.

 

W zakładce Ogólne ustawiamy zgodność na Acrobat 4.0
 

W zakładce Obiekty wybieramy: Typ kompresji ZIP, Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe, Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych na: 300,300, 1200


W zakładce Zaawansowane należy zmienić docelową reprezentacje kolorów na CMYK

Po wygenerowaniu PDF-a warto sprawdzić jego poprawność otwierając go w Adobe Reader.