Plik PDF z Corel'a 9

Jak eksportować plik do PDF ?

Export do pliku PDF oferuje praktycznie każdy nowoczesny program do obróbki graficznej i składu. Poniżej podany jest przykład w jaki sposób wygenerować plik PDF z programu CorelDRAW 9.0. W wyższych wersjach programu CorelDRAW przygotowanie pliku PDF odbywa się w analogiczny sposób.

 

 

W zakładce obiekty wybieramy: Typ kompresji ZIP, Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe, następnie należy zmniejszyć rozdzielczości map bitowych na: 300,300, 1200


W zakładce Zaawansowane zmieniamy zgodność na Acrobat 4.0 i docelową reprezentacje kolorów na CMYK

Po wygenerowaniu PDF-a warto sprawdzić jego poprawność otwierając go w Adobe Reader.