Plik PDF z Corel'a 11

Jak eksportować plik do PDF ?

Export do pliku PDF można znaleźć w zasadzie w  każdym nowoczesnym programie do obróbki graficznej i składu. Poniżej przykład jak wygenerować plik PDF z programu CorelDRAW 11.

 

W zakładce Ogólne ustawiamy zgodność na Acrobat 4.0
 

W zakładce Obiekty wybieramy: Typ kompresji ZIP, Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe, Zmniejszanie rozdzielczości map bitowych na: 300,300, 1200


W zakładce Zaawansowane zmieniamy docelową reprezentacje kolorów na CMYK

Po wygenerowaniu PDF-a warto sprawdzić jego poprawność otwierając go w Adobe Reader.