Błędy w przygotowaniu pliku

Do najczęściej występujących błędów w przygotowaniu pliku należą:

1. Nadmierne stosowanie efektów specjalnych w programie CorelDraw

Do najczęstszych błędów pojawiających się w tworzeniu projektu w programie CorelDraw należy stosowania takich efektów jak: soczewki (lens), cienie, przezroczystości czy wypełnienia tonalne (gradienty). Elementy te bardzo często (chociaż nie zawsze) rozbarwiają się w sposób nieadekwatny do założonego celu, doprowadzając do pojawienia się niezamierzonego koloru cienia, "zniknięcia" obrazu pod przezroczystością, a w skrajnych przypadkach całkowitego "rozsypanie" się projektu.
W przypadku częstego korzystania z zawartych w CorelDraw efektów przed wysłaniem pliku wszystkie obiekty z efektami należy zamienić na bitmapę 300 DPI CMYK.

2. Umieszczanie zbyt blisko linii cięcia ważnych elemenentów projektu (np. tekstów, logo itp.)

Prawidłowy projekt graficzny powinien mieć min. 3 mm (najlepiej 4 mm) marginesu od linii cięcia. Należy odsunąć wszystkie teksty, oraz nie robić w tym obrębie ramek, linii itp.

3. Brak tzw. spadów w projekcie
Jeżeli w projekcie jest tło (jednolite lub obrazek) należy zadbać aby wystawało poza obszar wizytówki 2 mm z każdej strony – w ten sposób powstają koniecznew projekcie spady.

Najczęstsze błędy to:
- tło przygotowane na równo z linią cięcia bez spadów,
- tło wystające minimalnie poza linię cięcia (mniej niż 2 mm),
- tło poszerzone na spad więcej niż 2 mm,
- pozostawienie w projekcie niewidocznych elementów poza formatem pracy,
- elementy takie jak linie czy wypełnione ramki przygotowane na równo z linią cięcia bez spadów,
- zamaskowanie wystających części poza formatem projektu nie sprawdza się, elementy te trzeba odciąć.

4. Zastosowanie kolorów RGB lub PANTONE

Projekt graficzny powinien być przygotowany wyłącznie w kolorystyce CMYK.

Kolory Pantone i RGB są automatycznie konwertowane do CMYK-a po naświetlaniu. W zależności od ustawionego profilu konwersji mogą się one różnić od oczekiwań twórcy.

Najczęstsze błędy:
- zdjęcia czy nawet cały projekt zrobiony w RGB rozbarwia się inaczej niż te same elementy zamienione na CMYK. Kolory zazwyczaj mają odcień szarości, są "brudnawe" i wyblakłe.
- używanie składowych kolorów CMYK poniżej 5% w druku daje efekt bliski 0%

5. Brak tekstów zamienionych na krzywe w projekcie
 Projekt z tekstami niezmienionymi na krzywe powoduje, że następuje zamiana czcionki tekstu na inną, co oznacza  zupełne rozsypanie się projektu.

6. Zbyt duża ilość krzywych w jednym projekcie.
Zbyt duża liczba krzywych połączona w jedną całość (używając funkcji Połącz / Combine) jest niewłaściwa.  Lepszym rozwiązaniem jest grupowanie krzywych w kilka obiektów, podczas projektowania w programie CorelDraw. Wynika to z ograniczeń standardu postscriptowego (*.ps) do którego konwertowane są pliki przeznaczone do druku.
Zbyt duża ilość krzywych osadzonych w jednym obiekcie może spowodować nieprawidłowy odczyt pliku po jego konwersji do formatu postscriptowego, co może spowodować zniknięcie niektórych obiektów na wydruku.

7. Zbyt mała lub zbyt duża rozdzielczość BITMAP
W momencie umieszczenia obrazków bitowych typu TIF, JPG, należy zastosować rozdzielczość 300 DPI. Większa rozdzielczość nie poprawi jakości projektu a tylko zwiększa wielkość pliku. Z kolei mniejsza rozdzielczość spowoduje utratę jakości pracy.

Przykład:
- zdjęcia przygotowane w małych rozdzielczościach np. 72 lub 100 DPI powodują brak ostrości i nieczytelność elementów na zdjęciach,
- zdjęcia przygotowane w zbyt dużych rozdzielczościach np. 1000 DPI nie wpływają na poprawienie jakości zdjęcia a powodują niepotrzebne zwiększenie objętości pliku co wiąże się z długim czasem przesyłania projektu przez internet.

8. Pliki w formie map bitowych
Przygotowywanie plików w postaci map bitowych TIF chociaż może być wygodne, nie jest polecane. W przypadku tworzenia pliku TIF, należy zwrócić uwagę na stosowanie zbyt małych literek. Można też wtedy podwyższyć rozdzielczość do 600 DPI.
Nie należy stosować 16- lub 32-bitowej głębi kolorów w przygotowaniu do druku, plik przygotowany w trybie 16- lub 32-bitowym ulega zniekształceniu podczas rozbarwienia.